กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตหรือยื่นภาษีออนไลน์มาหลายปีแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีเงินได้ทุกคน บล็อกนี้ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดมาก เพราะหน้าตาระบบยื่นแบบในปีนี้ถือว่าปรับปรังมาค่อนข้างดีกว่าเดิม ไม่ค่อยซับซ้อน คิดว่าไม่ต้องมีคู่มือก็น่าจะทำกันได้โดยไม่สับสน แต่ผมจะเขียนอ้างอิงไว้ซักหน่อยแล้วกันครับ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความซับซ้อนมาก เช่น เด็กจบใหม่ (ไม่มีอะไรให้ลดหย่อนมากนั่นเอง)

รูปประกอบเดี๋ยวหามาลงให้ครับ พอดีว่าย้ายบล็อกมาลืมเอารูปมาด้วย T-T

สิ่งที่ควรจะมี

 1. คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต :)
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบ 50 ทวิ (รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • เอกสารประกอบการลดหย่อน: ใบอนุโมทนาบัตร, เอกสารจากบริษัทประกัน มีอะไรเอามาเตรียมไว้ให้หมด

วิธียื่นภาษีออนไลน์ฉบับย่อ

เข้าไปที่ ระบบยื่นแบบออนไลน์ ภงด. 90/91
เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยที่ หมายเลขผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน นั่นเอง (หากใครยังไม่เคยลงทะเบียนให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนก่อน) พอล็อกอินเรียบร้อยแล้ว จะพบกับ หน้าแรกที่จะแสดงข้อมูลทั่วไปของเรา คลิก ทำรายการต่อไป

 1. หน้าหลัก เลือกสถานภาพ โสด หรือ สมรส แล้วคลิก ทำรายการต่อไป (หากเลือกสมรสต้องกรอกข้อมูลของคู่สมรสด้วย)
 • เลือกเงินได้/ลดหย่อน พนักงานเงินเดือนก็เลือกแค่ตัวเลือกแรกครับ มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญฯ หากมีรายการลดหย่อนให้เลือกตามประเภท ส่วนใหญ่ก็น่าจะมี
  เงินสบทบกองทุนประกันสังคม, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เสร็จแล้วก็คลิก ทำรายการต่อไป
  โดยระบบจะให้กรอกข้อมูลแต่ละรายการในหน้าที่ 3 และ 4
 • บันทึกเงินได้ กรอกรายได้ตามหมวดที่เราเลือกมาในหน้าที่แล้ว หลักๆ มี 3 ช่อง ได้แก่ เงินได้พึงประเมิน (เงินเดือนรวมโบนัสทั้งปี), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ (นายจ้าง) ทั้งหมดนี้ดูได้จากใบ 50 ทวิ ที่ได้จากนายจ้าง
 • บันทึกลดหย่อน กรอกลดหย่อนตามหมวดที่เราได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะเป็น ประกันสังคม, ประกันชีวิต ฯลฯ แล้
  วคลิก ทำรายการต่อไป
 • คำนวณภาษี จะสรุปรายการที่เรากรอก ดูที่ข้อสุดท้ายเลย ว่าต้อง ชำระเพิ่มเติม หรือ ได้คืน (ชำระไว้เกิน) จะเลือกบริจาคให้พรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบก็ได้ หลังจากนั้นเลือก ทำรายการต่อไป จะเป็นการยืนยันการยื่นแบบ ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับ

หากต้องเสียภาษีเพิ่มเติม ก็สามารถทำรายการได้ที่ตู้เอทีเอ็มเลยครับ ส่วนใครที่ได้ภาษีคืน ทางสรรพากรก็จะส่งเช็คไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในตอนแรกปีนี้กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นออนไลน์ได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557 นะครับ แต่ว่าอย่าชะล่าใจ ยิ่งยื่นช้ายิ่งได้คืนช้า (ผมยื่นตั้งแต่เดือนมกราฯ 3 วันก็ได้เช็คคืนภาษีแล้ว)

สำหรับคนที่อยากลดภาษี ลองอ่าน e-book คู่มือลดภาษี สั้น ง่าย ใช้ได้ทันที (ไม่ได้ค่าโฆษณา) คงจะช่วยให้หลายคนวางแผนการลดหย่อนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ