เพิ่งจะเข้าใจพลังของเพจที่มีล้านไลค์ จาก 10 กว่าแชร์ เป็นเกือบ 8 พัน แป๊บเดียวเท่านั้น

ขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อย