• ทางเท้าไหนไม่มีร้านขายเสื้อผ้า ต้องให้ผู้ว่ามาดูแล้วว่ามีปัญหาอะไร
  • ช่วงไหนว่างๆ ก็จะถูกจัดสรรเป็นเลนพิเศษของวินมอเตอร์ไซค์ได้
  • ทางจักรยานมีก็เหมือนไม่มี เพราะเรามีพลังงานใช้เหลือเฟือ เอาไปให้มอเตอร์ไซค์วิ่งดีกว่า

ภาพประกอบจาก Andreas Wecker